Změna velikosti písma

Aktuality


Důvody přijímání opatření

DŮVODY přijímání opatření.pdfInformace k omezení dopravních spojů od 26.10.2020

http://jikord.cz/cs/novinka/informace-k-omezeni-spoju-od-26-rijna-2020/Čevak

Datum konání: 21. 10. 2020

oznámení na obce 21.10.2020 čevak.pdf

 

V návaznosti na přijatá vládní opatření jsou od 22.10. 2020 uzavřena všechna oddělení, která vyžadují osobní kontakt. Jedná se o obchodní kanceláře, pokladny a vyjadřovací činnost. Všechny ostatní činnosti směřující k zajištění dodávek pitné vody a odvádění vody odpadní jsou zachovány. Do všech objektů společnosti ČEVAK je veřejnosti vstup zakázán. Řada našich zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. V případě potřeby upřednostňujte e-mail nebo telefon. Touto cestou je možné i nadále vyřizovat běžné záležitosti zákazníků. Potřebné kontakty na jednotlivé pracovníky najdete na www.cevak.cz v sekce MOJE OBEC. S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky, aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období. Dne 20.10. 2020 Vedení společnosti ČEVAK a.s.

 Pokyny z jihočeského kraje

Izolace ,karanténa,rizikový ,kontakt

Co má dělat,když se u mě projevily příznaky

Co mám dělat,když mám negativní výsledek testu

Co mám dělat,když má pozitivní výsledek testu

Co mám dělat,když jsem byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou

Covid-19 vs. ChřipkaNouzový stav

Datum konání: 5. 10. 2020 - 3. 11. 2020

 

Vláda vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV a nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová
opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády.