Změna velikosti písma

Inženýrské sítě

Vodovod obce Hatín

Zásobení obyvatelstva pitnou vodou je důležitou životní potřebou. V minulosti byli obyvatelé odkázáni na vlastní zdroje vody " domácí studny". Tato voda je různé kvality jak po chemickém, tak i po fyzikálním mikrobiologickém hledisku. V blízkosti obce Hatín v přilehlých lesích východním směrem od obce v katastrálním území obce Polště se nacházejí dva vodovodní vrty, které dostal Obecní úřad Hatín do svého majetku a užívání. Obecní úřad Hatín využil tyto vodovodní vrty pro zásobování pitnou vodou obyvatel. Od roku 1994 je obec zásobovaná kvalitní pitnou vodou.

Plynofikace obce Hatín

Na základě energetického auditu s využitím energie z obnovitelných místních zdrojů, za které je považována produkce dřeva z plochy 2207 ha lesa tj. 73,8% plochy katastru obce. Energetický obsah palivového dřeva byl odhadnut na 49434 GJ a s využitím této energie lze pokrýt celou energetickou potřebu obce. Lesy však nejsou v majetku obce ani jejich obyvatel a nákup dřeva od firem, které v lesích hospodaří je na úrovni uhelných paliv. Navíc centrálně řešená kotelna na dřevo je v daném případě ekonomicky neúměrná, nehledě k závislosti na majitelích lesů. S topením dřevem lze ale uvažovat v neplynofikované ZSJ (Jemčině) a objektech, které nebudou plynofikovány. Obec je napojena na stávající VTL plynovod DN400 PN40 Obrataň - České Budějovice. V roce 2002 - 2003 jej vybudovala Jihočeská plynárenská a.s.