Změna velikosti písma

Řeka Nežárka

Nová řeka - Nežárka: Jemčina - Pávek

Nová řeka - Nežárka

Jez s vodorovnou propustí  u pravého břehu vzdouvající vody Nežárky těsně pod rekreačním zařízením na ř. km 23,9 a nesoucí stejný název jako nedaleký zámek - Jemčina. Lodě je možné přenést bez problémů po obou březích. Za malé vody lze lodě rovněž opatrně přetáhnout přes sklápějící segment, tvořící zábranu propusti. Přímé sjíždění propusti nelze obecně doporučit ani při úplném sklopení segmentu vzhledem k vodnímu válci tvořícímu se na konci propusti. Pro posádky běžných turistických lodě je nebezpečné i sjíždět po skále u levého břehu, která je součástí hráze jezu.
Pod jezem se řeka vine mezi vyššími částečně regulovanými břehy, obklopenými širokým pásmem luk, za kterými se dále od řeky rozkládají rozsáhlé lesní plochy. Po několika záběrech je vpravo kiosek s občerstvením. Poté připlouváme k samotě Pávek.

Nežárka: Pávek - Metel - Hamr

Nežárka - Hamr

Pod samotou Pávek tvoří Nežárka ostrou smyčku za kterou vodu opět zvlní nízký stupeň. V těchto místech je řeka opět regulována  a na březích se objevují první chaty, které dotváří kolorit řeky téměř až ke mlýnu Metel. Po mírně tekoucí vodě míjíme vlevo letní tábor a poté podplouváme i silniční most, odkud vede komunikace k samotě a bývalému rybníku Karštejn, vzdálenému 1,5  km vpravo směrem na Kardašovu Řečici. Dále je kolmý nesjízdný jez u mlýna Metel na ř. km 11,5 je vybaven trvale zavřenou vorovou propustí u pravého břehu. Za malé vody lze plavidla rovněž přetáhnout přes zábranu propusti. Je zde pěkný kiosek. Dále se dostaneme do obce Hamr, kde můžeme dokoupit zásoby.

Nežárka: Hamr - Krkavec - Veselí nad Lužnicí

Nežárka: Hamr - Krkavec - Veselí nad Lužnicí

 

Osm set metrů od tábořiště v Hamru přehrazuje Nežárku za pravým zákrutem u levobřežní skály na ř. km 7,9 kamenný stupeň, sjízdný za určitých podmínek vpravo, kde voda většinou volně odtéká. Jinak je pod stupněm nutné počítat s vodním válcem, který nás může potrápit za vyššího stavu vody. V další části toku se Nežárka mírným proudem vine v mnoha zákrutech lučinatou krajinou, kterou až dále od řeky lemují lesy. Dále následuje jez u mlýna Krkavec. Charekter jezu s vysokým skokem na konci spádové desky, dlouhý vývar i kameny pod přepadem neumožňují přímé sjíždění, a tak lodě přenášíme krátce po levém břehu. Pod jezem je letní tábor a občerstvení, po chvíli překonáme nízký stupeň. Dále nás čeká namáhavé pádlování až k jezu ve Veselí nad Lužnicí. Samozřejmě můžete pokračovat dále ve vaší plavbě. Štastnou cestu.