Změna velikosti písma

Pamětihodnosti - památný strom a kaple

Tento památný strom - javor byl údajně vysazen v 15. století. Stal se stromem osobnosti, protože matka Josefa II Marie Terezie tehdejší (rakouská císařovna, korunovaná královna česká)  si vybrala tento javor k odpočinku na svých cestách. I tak málo stačí, aby se stal mohutný strom stromem osobnosti. Javor se bohužel dne 8.5.2003 v 19:45 zřítil.

Památný strom - javor v Hatíně

Fotografie padlého javoru

Padlý javor v obci Hatín Padlý javor v obci Hatín Padlý javor v obci Hatín Padlý javor v obci Hatín

Kaple v Hatíně

Kaple v obci Hatín

Tato kaple dříve sloužila k ukládání zesnulých a zvonem na ní se zvonil "umíráček", v současnosti patří neodmyslitelně k obci jako církevní symbol.

Kaple ve Stajce

Kaple ve Stajce

Na kapli jsou sluneční hodiny, které čas přesně neukazují, ale mají svůj smysl. Pro přesný čas klikněte prosím zde.

Kaple Pecák

Kaple Pecák

Kapli najdete na odlehlém místě v lese, kde je absolutní klid a ten určitě k takové stavbě patří. Je zde pěkná a čistá příroda.

Lannův kříž

Lannův Kříž

Adalbert Vojtěch Lanna (1805-1866), na jehož počest byl pomník postaven, se narodil v Českých Budějovicích, kde byl jeho otec loďmistrem. Adalbert se zabýval stavbou lodí a podílel se na dopravě soli po řece, naučil se i řízení práce v lese. Tím získal mnoho obchodních kontaktů.
Později, jako nájemce vodních staveb mezi Č. Budějovicemi a Prahou se zasloužil o efektivnější přepravu dřeva po vodě. Za stavbu řetězového mostu v Praze se stal jejím čestným občanem.
Když v roce 1822 poničila vichřice velkou část jemčinské obory, usplavnil V. Lanna Nežárku pro vodoplavbu k zužitkování padlého dřeva. Pomocí volů se dřevo dopravovalo k Nežárce. U Šimanova, na Jemčině a před Pávkem byla zřízena vaziště vorů. Ty se spojovaly navzájem a putovaly k odběratelům směrem k Praze. Právě v těchto Lannových zásluhách tkví důvod zdánlivě nelogického umístění památníku hluboko v těchto lesích. Ani rodné město Č. Budějovice na Lannu nezapomnělo. Jeho socha v městských sadech a Lannova třída (Lannovka) jsou toho důkazem.