Změna velikosti písma

Investiční Projekty

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice - obec Hatín“ došlo k rekonstrukci hasičské zbrojnice v obci Hatín (střecha, okna, sociální zázemí, denní místnost a další stavební úpravy. Celá akce byla spolufinancována v rámci 9. výzvy MAS Třeboňsko o.p.s. z Programu rozvoje venkova a akce je tak v souladu s Integrovanou strategií území MAS Třeboňsko pro období 2014–2020.

Publicita MZe.pdf

 

Sklad technického zařízení v obci Hatín

V roce 2021 byl postaven nový sklad technického zařízení v obci Hatín, jako zázemí pro obecní techniku. Výstavbu provedla firma RM - Bau s.r.o. a vyšla na 2 412 138,56 Kč. 

 

Rekonstrukce místní komunikace v obci Hatín - místní část Stajka

Obec Hatín zrekonstruovala část místní komunikace v obci Stajka. Tato rekonstrukce byla financována z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 Ministerstva pro místní rozvoj částkou 2 614 391,- Kč. 

 

Pořízení štěpkovače

Obec Hatín se připojila k Mikroregionu Vysokomýtsko se žádostí o dotaci ze Státního fondu životního prostředí a díky této dotaci pořídila štěpkovač za účelem minimalizovat biologicky rozložitelný odpad.   Prevence_vzniku_odpadu_v_Mikroregionu_Vysokomytsko.pdf .